BKO Charlottenlund Fort

Tilbud, som inspirerer børn og unge til mere bevægelse i skoler, institutioner og foreninger i Gentofte Kommune

Om BKO Charlottenlund Fort

Velkommen til BKO Charlottenlund Fort

Baggrund

BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitiks: ”Idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper”, hvor der er fokus på at motivere de ikke fysisk aktive, som et led i en forebyggende indsats.

Formålet med at udvikle Charlottenlund Fort til et BKO (Bevægelsesklart Område), er at give Gentofte Kommunes børn og unge flere muligheder for at vælge et sundt og aktivt udeliv.

Gentofte Kommune ønsker at tilbyde et bredt spektre af aktiviteter i uderummet, som et alternativ til de traditionelle idrætters tilbud. Det er samtidig hensigten at udvide rammerne for fysisk aktivitet i uderummet i respektfuldt samspil med naturen og kulturen.

Målgruppen for aktiviteterne er alle børn og unge med særligt fokus på at inspirere og motivere dem, som ikke er aktive i kommunens foreningstilbud i forvejen ved at præsentere en række aktivitetskoncepter med en utraditionel tilgang til idræt, leg og bevægelse.

Hvad er et BevægelsesKlart Område - BKO?

Et BKO etableres i et inspirerende og levende område tæt på potentielle brugergrupper, og består af et udstyrsdepot, hvis indhold er bygget op omkring en række aktivitetskataloger med beskrivelse af en masse idrætsaktiviteter med forskellige temaer og for forskellige målgrupper.

For at gøre et BKO levende og sikre en fortsat udvikling bakkes de mange muligheder i form af udstyr og aktivitetsbeskrivelser op af formidling i form af introduktionskurser til nye brugere, åbent hus arrangementer for børn og unge ifølge med medarbejdere, inspirationsforløb for medarbejdere og inspiration i form af formidlingstimer, som benyttes ved henvendelse fra brugere med ønske om idrætsfaglig vejledning ved temauger, trivselsforløb, motions- og idrætsdage, undervisningsforløb med videre.

Denne formidling varetages af MOtivaTION ApS, som er dagligt driftsansvarlige mens Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid har det overordnede og administrative ansvar for BKO Charlottenlund Fort.

MOtivaTION ApS sørger ligeledes for den fortsatte udvikling ved at udvikle nye og spændende aktiviteter og indkøbe udstyr hertil, alt efter skoler, institutioner og spejdergruppers behov.

Aktivitetskoncepter

BKO Charlottenlund Fort rummer udstyr og beskrivelser til flere hundrede aktiviteter med forskellige koncepter, såsom:


Bevægelse i fagundervisningen (dansk, matematik, sprogfag, N/T)

Basis friluftsliv

Nintendo Games

Utraditionelle bold- og fangelege

Børnehaver i bevægelse

Vandaktiviterer

Træklatring

Sansemotorik

Facebook

Beliggenhed

Se al information
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer, hvilket kan medføre, at der er elementer på sitet, du ikke kan se. Vi anbefaler, at du anvender en opdateret og mere sikker browser, som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge
Luk